Hur gör jag om jag är i behov av anpassning i min hyresrätt?

Behöver du anpassning i din lägenhet kan du ansöka om bidrag via Stockholms Stadsbyggnadskontor. Du behöver numera ett godkännande från din fastighetsägare innan som du lämnar in eller skickar till det områdeskontor du tillhör. När du fått ditt godkännande bifogar du det i din ansökan till Stadsbyggnadskontoret.

Enklare anpassningar som att ta bort trösklar eller montera ett stödhandtag kräver normalt sett inget godkännande från din hyresvärd.