Vilka lägenheter erbjuds?

Svenska Bostäder kommer göra allt vi kan för att hitta en lägenhet där hyresgästen trivs och som möter dennas behov. Men det är inte ett löfte om att erbjudas alla lägenheter som uppfyller hyresgästens önskemål. Alla lägenheter som matchar en hyresgästs önskemål kommer inte att erbjudas hyresgästen i fråga. En del av Svenska Bostäders lägenheter förmedlas på andra sätt, till exempel som försök- och träningslägenheter. Vissa lägenheter bedömer vi inte som lämpliga att erbjudas inom detta erbjudande.