Vad ingår i hyran för min studentlägenhet?

Förutom själva bostaden ingår värme, vatten och i vissa fall hushållsel.