Vad har Svenska Bostäder för förhållande till Hyresgästföreningen?

Hyresgästföreningen är en medlemsorganisation som ska verka för medlemmarnas, dvs. hyresgästernas, intressen. En av deras viktigaste uppgifter är att förhandla med oss och andra bostadsbolag om bland annat hyresnivåerna. I dessa förhandlingar företräder Hyresgästföreningen alla hyresgäster oavsett om de är medlemmar eller inte. För detta arbete får Hyresgästföreningen en ersättning som idag motsvarar 12 kronor per lägenhet och månad. Denna ersättning är inräknad i månadshyran.