Arkitektoniskt mästerverk

Detta spännande hus som är ett arkitektoniskt mästerverk är en av de mest omtalade byggnaderna inom modernismen. Nu renoveras och moderniseras det omsorgsfullt till ett efterlängtat boende för Stockholms studenter.

Vallgossen är en distinkt profil i Stockholm och en av de mer kontroversiella byggnaderna på Kungsholmen. Arkitektur har alltid engagerat innevånarna i vår huvudstad, och när detta spektakulära hus stod klart 1961 höjdes många röster kring dess råa yta och strikta volym. Men med tiden har allt fler insett dess storhet, och i dag rankas Vallgossen som ett av de viktiga byggnadsverken i Stockholms moderna arkitekturhistoria.

Svenska Bostäder och Serneke arbetar med detaljkänsla och varsam hand för att skapa nya studentbostäder i en historiskt unik miljö. Det är ett uppdrag som kräver kunskap och noggrannhet, men som kommer att betala sig mångfalt när byggnaden kan visas upp i sin tidstypiska karaktär och särprägel.

Vallgossens fasad sett från gården

Här bygger vi 245 studentlägenheter i kvarteret Vallgossen på Kungsholmen

trappa i ljushallen på Vallgossen

Lola Geisendorf – brutalismens stjärnskott

Arkitekt är Léonie ”Lola” Geisendorf är något av en legendar inom svensk arkitektur. Som ett av de stjärnskott som arbetat hos Le Corbusier gjorde hon sig tidigt känd för sin raka attityd och stridbarhet. En kompromisslös vilja att förnya och skapa uttrycksfulla hus skaffade henne både vänner och fiender.

Mest känd är hon för sin roll inom den så kallade brutalismen, som med den råa betongen som kännemärke, satte sin prägel på många kända byggnader.

Byggnaden har en särställning för sin konsekvens och starka arkitektoniska uttryck. Det anses vara ett utmärkt exempel på ”the international style” och arkitekten Le Corbusiers arkitekturideal.

Historik

Huset invigdes 1960 av kung Gustav VI Adolf som yrkesskola för hushålls- och sömnadsutbildning. År 1971 övergick skolan till gymnasieskolan och har sedan några år tillbaka stått i huvudsak oanvänd. Under dessa år har många tv- och filminspelningar gjorts i huset.

Byggnaden är blåklassad av Stadsmuseet. Olika specialistkunskaper har anlitats inför ombyggnaden av Vallgossen.

Film om kvarteret Vallgossen