Kv. Björnmossevägen

Svenska Bostäder har fått en markanvisning på cirka 220 hyresrätter längst med Björnmossevägen. Husen byggs enligt principerna för Stockholmshusen.

Om Stockholmshusen

Genom ett nära samarbete mellan Stockholms stads tekniska förvaltningar, de allmännyttiga bostadsbolagen och byggföretag skapas förutsättningar för att korta byggprocessen och bygga snabbt, kostnadseffektivt och med hög kvalité. Läs mer om Stockholmshusen

Om området

Stockholms stad planerar för att bygga 357 bostäder i flerbostadshus och 28 radhus utmed Björnmossevägen. Samtidigt vill staden tillvarata och utveckla det befintliga grönområdet. Björnmossevägen föreslås flyttas cirka 20 meter österut från dagens läge och ny bebyggelse i form av flerbostadshus placeras väster om vägen. I planeringen ingår också att Björnmossevägen byggs om och utvecklas - med god framkomlighet för gång-, cykel- och motortrafik.

Se mer på illustrationsplanen över området, pdf. I planen är även förslaget över den nya Björnbodaskolan inritad.

Planarbete

Läs mer om planarbetet på Stockholms stads webb.

Laddar...

  • Befintliga bostäder
  • Pågående
  • Kommande

Lägesbeskrivning

Livsmedelsbutiker

Hämtar Livsmedelsbutiker...

Caféer

Hämtar Caféer...

Restauranger & Serveringar

Hämtar Restauranger & Serveringar...

Söker du bostad?

Svenska Bostäder förmedlar samtliga lediga lägenheter via det kommunala bolaget Bostadsförmedlingen i Stockholm AB. Du söker själv aktivt bland de annonserade bostäderna via bostad.stockholm.se.

Förutom förstahandskontrakt förmedlar Bostadsförmedlingen även enstaka korttidskontrakt samt boenden för dig som är student, äldre eller med särskilda behov.

Gå till bostadsförmedlingen   

Vinstas historia

I mitten av 1980-talet, med inflyttning 1986, började Svenska Bostäder bygga fem kvarter i Vinsta. Husen var grupperade kring tre gårdar och ett litet kvarterstorg, Björnboda torg. Byggnationen omfattade fyra- respektive trevånings loftgångshus samt tvåvånings radhus om sammanlagt totalt 183 lägenheter med hyresrätt. Här byggdes också envåningsbyggnader av trä i ljusa pastellfärger med...

Läs mer om vår historia