Kv. Greken

Längst med Björnsonsgatan i Blackeberg bygger Svenska Bostäder två punkthus och ett lamellhus med sammanlagt 95 hyreslägenheter.

Längst med Björnsonsgatan bygger vi två kvarter. Engelsmannen 7 som består av två punkthus på nio våningar och Greken 2 som är ett lamellhus på fyra våningar, med underliggande sutterängvåning. Ett underliggande garage byggs med 38 platser.

Bebyggelsen är planerad med god hänsyn till terrängen, omgivande stadsbildskaraktär samt kulturhistoriska värden. Parkstråkets funktion och karaktär samt det mest centrala och värdefulla ekbeståndet bevaras.

Om lägenheterna

Svenska Bostäder bygger med en hög standard. Lägenheterna är välplanerade med hög kvalité i alla materialval. Fokus vid all planeringen är hyresgästens trivsel, trygghet och krav på funktionalitet. Till exempel kakel och klinker i badrum/duschrum, spis med glaskeramikhäll och parkett. De flesta lägenheterna får balkong eller uteplats.

Fibernät, SB Bredband, installeras i alla lägenheter för tv, bredband och telefoni.

Parkstråket byggs om

Stockholms stad har flyttat på gångstigen från Blackebergsstråket för att anpassas till den nya byggnationen. Projektet ska bidra till ett tryggare gångstråk och en socialt hållbar närmiljö genom att utpekade otrygga delar av parkstråket bebyggs och delar av bottenvåningarnas fasader mot gata och parkstråk öppnas och förses med entréer. Gångvägens entré från Björnsonsgatan är viktig att bevara fri från bebyggelse, då denna utgör ett brett, samlande parkstråk mot Blackebergsstråket. Befintliga träd sparas i så stor utsträckning som möjligt.

Rekreation och friluftsliv

Planområdet utgörs av ett halvöppet parkstråk som löper mellan den befintliga bebyggelsen mot Blackebergsstråket, ett centralt lek- och rekreationsstråk. I Blackebergsstråket finns en stor lekplats med plaskdamm och parkleksverksamhet. Lekplatsen är väl utrustad för flera åldrar och har en central placering i stadsdelen. Blackebergsskogen, som är en del av Grimsta naturreservat är likaså ett viktigt närrekreationsområde. Även Kanaanbadet samt Ängbybadet, två välbesökta naturbad vid Mälaren, har kopplingar till planområdet via närliggande gångvägar. 

Planarbete

Bygglov finns och byggstart skedde 2019.

Laddar...

  • Befintliga bostäder
  • Pågående
  • Kommande

Lägesbeskrivning

Livsmedelsbutiker

Hämtar Livsmedelsbutiker...

Caféer

Hämtar Caféer...

Restauranger & Serveringar

Hämtar Restauranger & Serveringar...

Söker du bostad?

Svenska Bostäder förmedlar samtliga lediga lägenheter via det kommunala bolaget Bostadsförmedlingen i Stockholm AB. Du söker själv aktivt bland de annonserade bostäderna via bostad.stockholm.se.

Förutom förstahandskontrakt förmedlar Bostadsförmedlingen även enstaka korttidskontrakt samt boenden för dig som är student, äldre eller med särskilda behov.

Gå till bostadsförmedlingen   
Blackeberg, Bostadshus, 1959

Blackebergs historia

Under hösten 1950 inleddes byggandet av en stor bostadsgrupp i Blackeberg om 845 lägenheter. Området blir färdigt 1952. Här byggdes även en stor panncentral. Under uppförandet av Blackeberg byggdes en flyttbar betongstation upp, troligen den första i sitt slag för bostadsbyggande

Läs mer om vår historia