Kv. Storholmen 3

Bild på fastigheten

Fastighetsinfo

Stadsdel
Vårberg
Gatuadress
Storholmsbackarna 2-14, Storholmsbackarna 14A-B, Storholmsbackarna 16-20, Storholmsbackarna 20A-B, Storholmsbackarna 22-28, Storholmsbackarna 28A-B
Ägarförhållanden
Tomträtt
Byggår
1967
Antal lägenheter
115
Varav 1 rum
2
Varav 2 rum
30
Varav 3 rum
75
Varav 4 rum
4
Varav 5+ rum
4
Total lägenhetsyta
8904 m²
Varav 1 rum
72 m²
Varav 2 rum
1 686 m²
Varav 3 rum
6 354 m²
Varav 4 rum
368 m²
Varav 5+ rum
424 m²
Antal Lokaler
0
Total lokalyta
0
Antal garage
0
Antal p-platser
62
Taxeringsvärde senaste årsskiftet
104 000 000 kr
varav bostäder
104 000 000 kr
varav lokaler
0 kr

Laddar...

  • Befintliga bostäder
  • Pågående
  • Kommande

Lägesbeskrivning

Livsmedelsbutiker

Hämtar Livsmedelsbutiker...

Caféer

Hämtar Caféer...

Restauranger & Serveringar

Hämtar Restauranger & Serveringar...

Söker du bostad?

Svenska Bostäder förmedlar samtliga lediga lägenheter via det kommunala bolaget Bostadsförmedlingen i Stockholm AB. Du söker själv aktivt bland de annonserade bostäderna via bostad.stockholm.se.

Förutom förstahandskontrakt förmedlar Bostadsförmedlingen även enstaka korttidskontrakt samt boenden för dig som är student, äldre eller med särskilda behov.

Gå till bostadsförmedlingen   
Södra Vårberg

Södra Vårbergs historia

År 1965 börjar Svenska Bostäder bygga 342 lägenheter i Södra Vårberg. Terrängen var starkt kuperad och därför valde man att bygga en typ av sammankopplade punkthus för att kunna utnyttja terrängen rationellt. På så sätt kom området att bestå av 20 parvis sammankopplade punkthus. Sammankopplingen gjordes genom ett öppet gångloft för varje våningsplan.

Läs mer om vår historia