Kv. Familjen 3

Svenska Bostäder har fått en markanvisning på 220 hyreslägenheter.

Området där husen planeras ligger i norra Östberga, mellan Åbyvägen och Östbergabackarna. För att ge plats åt fler lägenheter kommer gatan Östbergabackarna att behöva flyttas en aning bort från Åbyvägen. Parkeringslösning i ett garage föreslås. 

Planförslaget innefattar Stockholmshus i 5 till 6 våningar. Entrépartiet ska vara generöst och ha en glasad entrédörr, och fast sittbänk.

Husens tak kommer antingen vara sadeltak eller valmade tak, och fasadmaterialet är puts i en lämplig färgskala. Stockholmshusen bedöms passa bra in på denna plats då det typologiskt blir en förlängning av lamellhusen på Kinnaredsgränd. Skalan på förslaget trappar uppåt i höjd från den befintliga bebyggelsen om 4 våningar till 5 våningar på hus 3 söder om Östbergabackarna, till 6 våningar på Hus 1 och 2, de två huskropparna närmast Åbyvägen.

Huskropparnas utformning och hörnmoduler ramar in och bidrar till en skyddad innergård. Västra delen av gården har större öppning i fasaden vilket gör att eftermiddagssolen kan lysa in. Gården utformas med grönska och plats för lek och sociala aktiviteter. 

Planarbete

Markanvisningen är en del i programarbetet kring Östberga, läs mer Östbergaprogrammet.

Laddar...

  • Befintliga bostäder
  • Pågående
  • Kommande

Lägesbeskrivning

Livsmedelsbutiker

Hämtar Livsmedelsbutiker...

Caféer

Hämtar Caféer...

Restauranger & Serveringar

Hämtar Restauranger & Serveringar...

Söker du bostad?

Svenska Bostäder förmedlar samtliga lediga lägenheter via det kommunala bolaget Bostadsförmedlingen i Stockholm AB. Du söker själv aktivt bland de annonserade bostäderna via bostad.stockholm.se.

Förutom förstahandskontrakt förmedlar Bostadsförmedlingen även enstaka korttidskontrakt samt boenden för dig som är student, äldre eller med särskilda behov.

Gå till bostadsförmedlingen   
Östberga, flygfoto

Östbergas historia

Östberga byggde 1967–1969, då 1 200 lägenheter uppfördes i två etapper enligt den långa serien. Det innebar en stark typisering och förtillverkade delar. Alla lägenheter av samma storlek hade, med undantag för pensionärslägenheter, samma utrustning och planlösning. Köken hade kylskåp och svalskåp, och det fanns plats för tvättmaskin

Läs mer om vår historia