Kv. Blå Jungfrun 1

Blå Jungfrun var det första flerfamiljshuset som byggdes i Sverige med passivhusteknik.

Husen är så väl byggda att den värme som alstras av dig själv och de hushållsapparater du använder stannar kvar i byggnaden och kan tas till vara. Energibehovet i husen kan därmed mer än halveras jämfört med vanliga flerbostadeshus. Det får stora miljöeffekter eftersom energi till byggnader utgör 40 procent av den totala energianvändningen och 50 procent av koldioxidutsläppen globalt. Du som flyttar in i ett passivhus kan känna glädje över att bo i ett modernt hus med låg energianvändning.

Det som främst utmärker ett passivhus är en välisolerad och lufttät  konstruktion och mycket god ventilation. Med effektiv värmeåtervinning kan värmen i luften som ventileras bort tas tillvara och hjälpa till att värma luften som tillförs lägenheterna. Ventilationen tar också hand om tillskott av fukt från bland annat tvätt, dusch och din andning. Du får ett bättre inomhusklimat än i många andra bostäder.

Läs mer om hur passivhustekniken fungerar i Blå jungfrun, pdf

Laddar...

  • Befintliga bostäder
  • Pågående
  • Kommande

Lägesbeskrivning

Livsmedelsbutiker

Hämtar Livsmedelsbutiker...

Caféer

Hämtar Caféer...

Restauranger & Serveringar

Hämtar Restauranger & Serveringar...

Söker du bostad?

Svenska Bostäder förmedlar samtliga lediga lägenheter via det kommunala bolaget Bostadsförmedlingen i Stockholm AB. Du söker själv aktivt bland de annonserade bostäderna via bostad.stockholm.se.

Förutom förstahandskontrakt förmedlar Bostadsförmedlingen även enstaka korttidskontrakt samt boenden för dig som är student, äldre eller med särskilda behov.

Gå till bostadsförmedlingen   

Områdets historia

År 1956 började Svenska Bostäder bygga 124 lägenheter Farsta och – tillsammans med ett konsortium – ett centrum. Farsta Centrum skulle bli söderorts motsvarighet till ABC-staden Vällingby. Farsta var därmed en av de första t-baneförorterna där ett stort köpcentrum byggdes. Kundunderlaget beräknades till 70 000–100 000 personer, och centrumet skulle få 2 000 parkeringsplatser. Själva...

Läs mer om vår historia