Kv. Åskvädret

Svenska Bostäder planerar att utveckla Björkhagen med cirka 90 lägenheter. Lägenheterna byggs längst med Halmstadsvägen.

ortofoto över Björkhagen med markanvisningsområdet markerat
ortofoto över Björkhagen med markanvisningsområdet markerat

Vid Halmstadsvägen planeras cirka 90 hyresrätter. Projektet är inom fastigheterna Hammarbyhöjden 1:1 och Åskvädret 2.

En del av befintlig bebyggelse rivs. I projekten ingår att riva den östra delen av befintlig bebyggelse, bygga om resterande befintliga lokaler och riva huset vid korsningen Halmstadsvägen/Hässleholmsvägen.

Svenska Bostäder äger och förvaltar idag en stor del av fastigheterna i Björkhagens centrum. Utöver bostäder utvecklas Björkhagens centrum genom upprustning av allmänna platser och fler lokaler för verksamheter. 

Området

Bostäderna blir cirka 250 meter från Björkhagens tunnelbanestation. Restid med t-banan till t-centralen är 14 minuter.

Björkhagen är som helhet kulturhistoriskt intressant med flera byggnader som är kulturhistoriskt klassade.

Björkhagen gränsar till Nackareservatet. Från Björkhagen ned till Skarpnäck finns flera viktiga entréområden till reservatet. Från Markuskyrkan som ligger nära Björkhagens tunnelbana kan du vandra genom björkskogen och vidare ut på Sörmlandsleden som sträcker sig söderut genom reservatet.

Planarbete

Planarbete för kvarteret pågår, läs mer på Stockholms stads webb.

Laddar...

  • Befintliga bostäder
  • Pågående
  • Kommande

Lägesbeskrivning

Livsmedelsbutiker

Hämtar Livsmedelsbutiker...

Caféer

Hämtar Caféer...

Restauranger & Serveringar

Hämtar Restauranger & Serveringar...

Söker du bostad?

Svenska Bostäder förmedlar samtliga lediga lägenheter via det kommunala bolaget Bostadsförmedlingen i Stockholm AB. Du söker själv aktivt bland de annonserade bostäderna via bostad.stockholm.se.

Förutom förstahandskontrakt förmedlar Bostadsförmedlingen även enstaka korttidskontrakt samt boenden för dig som är student, äldre eller med särskilda behov.

Gå till bostadsförmedlingen   

Områdets historia

Svenska Bostäder började 1946 genom AB Baltzar Lundström att bygga hyreslägenheter i Björkhagen. Det var innan Svenska Bostäder började bygga i egen regi. Det var sammanlagt 26 bostadshus, med värmecentral, centraltvätt, bastubad och butiker. De första hyresgästerna flyttade in den 1 augusti 1947.

Läs mer om vår historia