Årsta

Området, som länge hade flera jordbruk, växte fram relativt sent men på 1940-talet och framförallt 1960-talet tog byggandet ordentlig fart. Under 1980-talet förtätades Årsta och stora delar av området byggdes om och i dag har Årsta ett varierat bostadsbestånd.

Området är eftertraktat tack vare närheten till innerstan men också för sitt natursköna läge. Här finns stora grönområden som Årstaskogen, som i norr gränsar till Årstaviken, och Årstafältet men även flera mindre parker och promenadstigar som till exempel Storängsparken.

Här hittar du projekt där vi har fått markanvisningar eller redan har mark och där planprocess pågår. Projekten har kommit olika långt, allt från att det är en ny markanvisning till att förberedelse för byggstart pågår. Normalt tar det 3-4 år från att de första skisserna tagits fram tills de första hyresgästerna kan flytta in.

Lägesbeskrivning

Läge

Årsta ligger cirka fyra kilometer söder om Stockholm city, längs södra sidan av Årstaviken. 

Kommunikationer

Närmaste tunnelbanestationer är Gullmarsplan eller Liljeholmen. Från båda stationerna tar det nio minuter in till city. Till tunnelbanestationerna kommer du med buss. Från Årstabergs station trafikerar även pendeltåg.

På sl.se hittar du mer information om och tidtabeller för tunnelbana och bussar i Söderort.

Sport & Fritid

Det finns skog, grönområden och parker runt Årsta och närhet till bad i Årstaviken. Närheten till stan gör att det finns många möjligheter till sportaktiviteter och stort kulturutbud.

Det finns många bra cykelvägar i området. På Stockholm stads sida "Service för dig som cyklar" hittar du all information om stadens cykelmöjligheter. 

 

Frågor & svar

KATEGORIER: 65+ Boende

KATEGORIER: Bostad

Laddar...

  • Befintliga bostäder
  • Pågående
  • Kommande

Söker du bostad?

Svenska Bostäder förmedlar samtliga lediga lägenheter via det kommunala bolaget Bostadsförmedlingen i Stockholm AB. Du söker själv aktivt bland de annonserade bostäderna via bostad.stockholm.se.

Förutom förstahandskontrakt förmedlar Bostadsförmedlingen även enstaka korttidskontrakt samt boenden för dig som är student, äldre eller med särskilda behov.

Gå till bostadsförmedlingen   

Områdets historia

Historian bakom det Årsta vi har idag är rik och sträcker sig långt tillbaka i tiden. På forntiden fanns knappt Årstafältet, då vattenytan var 15 meter över dagens havsnivå. När man under slutet på 1970-talet skulle genomföra vägarbeten på samma plats lät Stockholms stadsmuseum undersöka ett gravfält nära Mejeribacken. Där hittade man bland annat flera antika ting från så långt tillbaka...

Läs mer om vår historia