Kv. Rinkeby Allé

Under 2017 startade arbetet med att utveckla stadsdelen Rinkeby runt området vid Rinkeby allé och Rinkebysvängen. I området planeras det cirka 184 nya bostäder samt lokaler och arbetsplatser.
Grunden till arbetet är alla önskemål som kom från många Rinkebybor under Järvalyftets boendedialog.

arkitektskiss Rinkeby alle, ny gata
arkitektskiss Rinkeby alle, ny gata

För området kring Rinkeby Allé och Rinkebysvängen togs ett helhetsgrepp för gatan och intilliggande områden. Idéerna visades upp för kringboende under hösten 2013 och av de synpunkter som kom fram är många med i den slutliga planen som nu ska påbörjas.

Rinkeby Allé som sträcker sig från centrum ner till bron mot Stora Ursvik ska utvecklas till ett upplevelserikt centralt stråk. Målet är att skapa ett stråk som förenar Rinkeby centrum med Stora Ursvik.

Nya och ombyggda bostäder med nya entréer planeras i bottenvåningarna längs Rinkeby Allé. Framför garagen vid Visby- respektive Osbyplan placeras två tornhus. Det övre garagedäcket omvandlas till bostadsgårdar som avslutas i söder med en lägre byggnad med tvättstugor och studentlägenheter. I hörnet Rinkeby Allé och Rinkebysvängen föreslås ett högre hus och utmed Rinkebysvängen nya bostadshus utmed gatan.

Rinkeby Allé förses med gångbanor, trädplantering och cykelbana. Gatan byggs om och  nya husentréer byggs för att kunna möta gatan på samma nivå. De två gångtunnlarna tas bort och ersätts av övergångsställen. Arbetet med att göra nya gångbanor och trädplanteringar längst med Rinkebysvängen pågår.

Det gamla parkeringsgaraget längst Rinkebysvängen är nu rivet för att ge plats åt nya bostadshus med garage under. Stockholms stad påbörjade i början av 2017 arbetet med att omvandla Rinkeby allé till en nytt centralt stråk med en känsla av stadsgata.

Läs mer om arbetet på Rinkeby allé på stockholm.se

Laddar...

  • Befintliga bostäder
  • Pågående
  • Kommande

Lägesbeskrivning

Livsmedelsbutiker

Hämtar Livsmedelsbutiker...

Caféer

Hämtar Caféer...

Restauranger & Serveringar

Hämtar Restauranger & Serveringar...

Söker du bostad?

Svenska Bostäder förmedlar samtliga lediga lägenheter via det kommunala bolaget Bostadsförmedlingen i Stockholm AB. Du söker själv aktivt bland de annonserade bostäderna via bostad.stockholm.se.

Förutom förstahandskontrakt förmedlar Bostadsförmedlingen även enstaka korttidskontrakt samt boenden för dig som är student, äldre eller med särskilda behov.

Gå till bostadsförmedlingen   

Områdets historia

I Rinkeby byggde Svenska Bostäder nästan 1 300 lägenheter mellan 1970 och 1972, för drygt 3 000 boende. Stadsdelen dominerades från börjad av fem stora områden med 16–25 bostadshus vardera som var likformigt utformade inom varje grupp. Tre av dessa områden låg i södra Rinkeby – där Svenska Bostäder främst byggt – och bestod av lamell- och loftgångshus i främst 2–3 våningar med fasader i...

Läs mer om vår historia