Kv. Oslo 1 M Fl

Nu utvecklas Husby med nya bostäder, en ny skola, idrottshall, utökade handelsytor och satsningar på torg och andra offentliga rum. I boendedialogerna i Husby framkom att parkeringsdäcken borde göras om. Nu satsar Svenska Bostäder på att förändra sex parkeringsgarage och bygga drygt 120 lägenheter.

Planen innebär att bygga om delar av sex parkeringsdäck till bostäder. Parkeringsdäcken förnyas genom att gavlarna mot gatan ersätts med bostadshus. De tre aktuella gatorna Trondheimsgatan, Oslogatan och Bergengatan förses även med trottoarer och entreér mot gatan.

En del av parkeringsdäckens övre plan bildar gårdar till de nya husen. Nya entréer och trottoarer bidrar till att skapa tryggare och levande gångstråk.

 

Laddar...

  • Befintliga bostäder
  • Pågående
  • Kommande

Lägesbeskrivning

Livsmedelsbutiker

Hämtar Livsmedelsbutiker...

Caféer

Hämtar Caféer...

Restauranger & Serveringar

Hämtar Restauranger & Serveringar...

Söker du bostad?

Svenska Bostäder förmedlar samtliga lediga lägenheter via det kommunala bolaget Bostadsförmedlingen i Stockholm AB. Du söker själv aktivt bland de annonserade bostäderna via bostad.stockholm.se.

Förutom förstahandskontrakt förmedlar Bostadsförmedlingen även enstaka korttidskontrakt samt boenden för dig som är student, äldre eller med särskilda behov.

Gå till bostadsförmedlingen   

Områdets historia

I slutet av 1973 var det byggstart för Svenska Bostäders genom tiderna största bostadsprojekt: Husby-Akalla på Norra Järvafältet med nästan 6 000 lägenheter för över 10 000 personer. Det innebar att Svenska Bostäder var den största byggherren i området. På uppdrag av Stockholms stad byggde företaget också servicehus för pensionärer, samt stadsdelscentrum med kommersiella lokaler,...

Läs mer om vår historia