Kv. Kotka 1/Saima 1

Svenska Bostäder har fått en markanvisning på cirka 400 lägenheter längst med Finlandsgatan. Gatan ges därmed möjlighet att kunna utvecklas till en stadsgata med en mer trygg och tillgänglig stadsmiljö för boende.

Vi planerar att bygga två kvarter med cirka 400 hyresrätter och två förskolor. Samråd sker under våren 2020.

Innehåll och utformning kommer att prövas i planprocessen.

Laddar...

  • Befintliga bostäder
  • Pågående
  • Kommande

Lägesbeskrivning

Livsmedelsbutiker

Hämtar Livsmedelsbutiker...

Caféer

Hämtar Caféer...

Restauranger & Serveringar

Hämtar Restauranger & Serveringar...

Söker du bostad?

Svenska Bostäder förmedlar samtliga lediga lägenheter via det kommunala bolaget Bostadsförmedlingen i Stockholm AB. Du söker själv aktivt bland de annonserade bostäderna via bostad.stockholm.se.

Förutom förstahandskontrakt förmedlar Bostadsförmedlingen även enstaka korttidskontrakt samt boenden för dig som är student, äldre eller med särskilda behov.

Gå till bostadsförmedlingen   

Områdets historia

Den första dokumenterade benämningen av stadsdelen som vi idag kallar Akalla är från år 1323. Stadsdelen kallades då för Akarli, som troligen betyder ”Åkarlarnas by”, och syftar på en å som flyter genom området. Det finns dock anledning att tro att bosättningar på denna plats existerat även långt innan 1300-talet då ett fornlämningsområde med gravhögar finns i området. I början av...

Läs mer om vår historia