Kv. Snickeriet 1

I huset vid Hammarby allé som är en del av kvarteret Snickeriet har Svenska Bostäder 87 studentlägenheter.

Bild på fastigheten

El: Ingår inte, teckna elnätsavtal med Ellevio, och välj elleverantör.
Värme och vatten: Ingår.
Bredband: Bredbandsuttag finns men ett nytt avtal måste tecknas med valfri leverantör, läs mer på SB Bredbands webbplats.
Hemförsäkring: Måste tecknas.
Lägenheterna hyrs ut omöblerade.

Fastighetsinfo

Stadsdel
Södra Hammarbyhamnen
Gatuadress
Aktergatan 8-18, Hammarby Allé 177-179, Hammarby Allé 183, Midskeppsgatan 1-11
Ägarförhållanden
Tomträtt
Byggår
Antal lägenheter
209
Varav 1 rum
75
Varav 2 rum
83
Varav 3 rum
46
Varav 4 rum
0
Varav 5+ rum
5
Total lägenhetsyta
11184 m²
Varav 1 rum
2 187 m²
Varav 2 rum
4 740 m²
Varav 3 rum
3 669 m²
Varav 4 rum
0 m²
Varav 5+ rum
588 m²
Antal Lokaler
7
Total lokalyta
3727
Antal garage
95
Antal p-platser
0
Taxeringsvärde senaste årsskiftet
482 477 000 kr
varav bostäder
452 000 000 kr
varav lokaler
30 477 000 kr

Laddar...

  • Befintliga bostäder
  • Pågående
  • Kommande

Lägesbeskrivning

Livsmedelsbutiker

Hämtar Livsmedelsbutiker...

Caféer

Hämtar Caféer...

Restauranger & Serveringar

Hämtar Restauranger & Serveringar...

Söker du bostad?

Svenska Bostäder förmedlar samtliga lediga lägenheter via det kommunala bolaget Bostadsförmedlingen i Stockholm AB. Du söker själv aktivt bland de annonserade bostäderna via bostad.stockholm.se.

Förutom förstahandskontrakt förmedlar Bostadsförmedlingen även enstaka korttidskontrakt samt boenden för dig som är student, äldre eller med särskilda behov.

Gå till bostadsförmedlingen   

Områdets historia

Likt många andra av våra områden är Södra Hammarbyhamnen ett tidigare industriområde, men Hammarbyhamnen var även ett större hamnområde. Vattennivån i Hammarby sjö sänktes under 1920-talet för att kunna skapa Hammarbyleden, som skulle bli en ny farled från Mälaren. Det var inte förrän på 1990-talet som planer på att bygga bostäder tog fäste och det skulle dröja tills 1999 innan de...

Läs mer om vår historia