Kv. Snickeriet 1

I huset vid Hammarby allé som är en del av kvarteret Snickeriet har Svenska Bostäder 87 studentlägenheter.

Fastighetsinfo

Stadsdel
Södra Hammarbyhamnen
Gatuadress
Aktergatan 8-18, Hammarby Allé 177-179, Hammarby Allé 183, Midskeppsgatan 1-11
Ägarförhållanden
Tomträtt
Byggår
Antal lägenheter
209
Varav 1 rum
75
Varav 2 rum
83
Varav 3 rum
46
Varav 4 rum
0
Varav 5+ rum
5
Total lägenhetsyta
11184 m²
Varav 1 rum
2 187 m²
Varav 2 rum
4 740 m²
Varav 3 rum
3 669 m²
Varav 4 rum
0 m²
Varav 5+ rum
588 m²
Antal Lokaler
5
Total lokalyta
3622
Antal garage
95
Antal p-platser
0
Taxeringsvärde senaste årsskiftet
361 810 000 kr
varav bostäder
341 000 000 kr
varav lokaler
20 810 000 kr

Laddar...

  • Befintliga bostäder
  • Pågående
  • Kommande

Lägesbeskrivning

Livsmedelsbutiker

Hämtar Livsmedelsbutiker...

Caféer

Hämtar Caféer...

Restauranger & Serveringar

Hämtar Restauranger & Serveringar...

Söker du bostad?

Svenska Bostäder förmedlar samtliga lediga lägenheter via det kommunala bolaget Bostadsförmedlingen i Stockholm AB. Du söker själv aktivt bland de annonserade bostäderna via bostad.stockholm.se.

Förutom förstahandskontrakt förmedlar Bostadsförmedlingen även enstaka korttidskontrakt samt boenden för dig som är student, äldre eller med särskilda behov.

Gå till bostadsförmedlingen   

Vår historia

Svenska Bostäder grundades 1944 och har varit med och byggt det moderna Stockholm.

Vi är ett av de största bostadsbolagen i Sverige och har sedan 1944 byggt över 50 000 lägenheter i Stockholm och några av grannkommunerna. Som mest över flera tusen lägenheter per år.

Följ med på vår historia där vi berättar i olika nedslag om händelser som skett och hur vi påverkat Stockholms utveckling.

Läs mer om vår historia