Kv. Campus Albano

Campus Albano ska bli ett vetenskapligt nav som knyter ihop universitetshuvudstaden Stockholm och bildar ett hållbart campus med utbildningsmiljöer för över 10 000 studenter och forskare. Här byggs också cirka 1 000 studentbostäder och lokaler för kommersiell service.

Vi bygger olika stora studentlägenheter

Lägenheterna kommer att vara olika stora och några kommer att vara korridorsboende. Lägenheterna på 1 rum och kök varierar i storlek mellan 16 och 25 kvadratmeter. Ett mindre antal lägenheter blir på 2–3 rum och kök.


Olika storlekar på korridorsboende

Korridorsboendet kommer att ha upp till åtta rum med eget badrum och delat kök. Där ska också finnas mindre enheter som dubbletter och trippletter (två rum med delat badrum och kök).


Kvartersnamn och antal boende

Teknikhöjden 1 (TH1)  155
Kattrumpstullen 9 (KRT9)  198
Kattrumpstullen 12 (KRT12) 152
Kattrumpstullen 14 (KRT14)  104
Kattrumpstullen 15 (KRT15)  102
Kattrumpstullen 16 (KRT16)  157
Kattrumpstullen 17 (KRT17)  122

Studentbostäderna kommer att ligga i närheten av AlbaNova och på gång- eller cykelavstånd till Stockholms universitet, KTH och Kräftriket.

Vi bygger miljöanpassat

Området ska bli en förebild inom hållbart stadsbyggande. I dag bygger vi enbart med olika lågenergilösningar och med miljöanpassat material. I området prioriteras gång och cykel.

Albanoområdet

Albano ska bli en attraktiv kunskapsmiljö med olika typer av utbildnings- och forskningslokaler tillsammans med bostäder för studenter och gästforskare.

Det ska också finnas restauranger och kaféer. En mångfald av verksamheter och service bidrar till att skapa ett levande och trivsamt område med goda förutsättningar för rekreation i den omgivande Nationalstadsparken.

 

Se in på campus Albano!

Laddar...

  • Befintliga bostäder
  • Pågående
  • Kommande

Lägesbeskrivning

Livsmedelsbutiker

Hämtar Livsmedelsbutiker...

Caféer

Hämtar Caféer...

Restauranger & Serveringar

Hämtar Restauranger & Serveringar...

Kvarteret Söderåsen, studentlägenheter

Söker du bostad?

I våra studentlägenheter kan du bo om du är över 18 år och studerar minst 15 högskolepoäng per termin. Du kan anmäla intresse för våra studentbostäder hos Bostadsförmedlingen så fort du fått ditt antagningsbesked

Svenska Bostäder förmedlar samtliga lediga studentlägenheter via Bostadsförmedlingen i Stockholm. Du söker själv aktivt bland de annonserade bostäderna via bostad.stockholm.se.

Gå till bostadsförmedlingen   

Norra Djurgårdens historia

På Norra Djurgården har Svenska Bostäder bland annat byggt studentbostäder. Ett stort projekt om 170 lägenheter inleddes 2005. Bredvid gamla Roslagstulls epidemiologiska sjukhus, som byggdes under 1890-talet, byggdes tre fyravåningshus i anslutning till Fysikcentrum. Husen anpassades efter de gamla och mycket speciella byggnaderna i området. En del av lägenheterna fick utsikt över...

Läs mer om vår historia