Innerstaden

I Innerstaden bor drygt 335 000 invånare. Området är tätbebyggt och karaktäriseras av gatumönster i räta rutnät bortsett från Djurgården med omnejd som domineras av grönområden. Det är stor spridning på våra fastigheter i Innerstaden, både geografiskt och när det gäller byggår. Vårt äldsta hus i innerstaden är byggt någon gång under 1600-talet och vårt senaste, Björnlandet, är precis klart för uthyrning.

Här hittar du våra pågående byggprojekt.

Här hittar du projekt där vi har fått markanvisningar eller redan har mark och där planprocess pågår. Projekten har kommit olika långt, allt från att det är en ny markanvisning till att förberedelse för byggstart pågår. Normalt tar det 3-4 år från att de första skisserna tagits fram tills de första hyresgästerna kan flytta in.

Frågor & svar

KATEGORIER: 65+ Boende

Fler fastigheter hittar du hos Stadsholmen

Söker du bostad?

Svenska Bostäder förmedlar samtliga lediga lägenheter via det kommunala bolaget Bostadsförmedlingen i Stockholm AB. Du söker själv aktivt bland de annonserade bostäderna via bostad.stockholm.se.

Förutom förstahandskontrakt förmedlar Bostadsförmedlingen även enstaka korttidskontrakt samt boenden för dig som är student, äldre eller med särskilda behov.

Gå till bostadsförmedlingen   

Vår historia

Svenska Bostäder grundades 1944 och har varit med och byggt det moderna Stockholm.

Vi är ett av de största bostadsbolagen i Sverige och har sedan 1944 byggt över 50 000 lägenheter i Stockholm och några av grannkommunerna. Som mest över flera tusen lägenheter per år.

Följ med på vår historia där vi berättar i olika nedslag om händelser som skett och hur vi påverkat Stockholms utveckling.

Läs mer om vår historia