Miljöledningssystem

Vi driver vårt miljöarbete genom miljöledningssystemet. Det innebär att vi har ett strukturerat sätt att arbeta med miljöfrågor och ständigt strävar efter att minska företagets negativa miljöpåverkan.

Miljöledningssystemet beskriver hur vi ska arbeta med planering, drift, uppföljning och förbättring av miljöarbetet. Detta ger oss ett verktyg för att överblicka arbetet, följa upp miljömål och förbättra arbetet.

Tyck till om sidan