Vårt miljöarbete

Svenska Bostäder vill ha ett långsiktigt hållbart samhälle där våra hyresgäster har ett miljöanpassat boende. Därför arbetar vi med energieffektivisering, källsortering av avfall och miljövänliga material.

Vårt arbete inom miljö är långt ifrån färdigt – utan måste ständigt förnyas och förbättras.

Vi samarbetar för miljön

Miljöarbetet drivs i samarbete med hyresgäster, leverantörer, entreprenörer och andra fastighetsbolag. Vi utgår från Stockholms stads miljöprogram och vår egen miljöpolicy. Miljöarbetet beskrivs i vårt miljöledningssystem. Arbetet leder till många miljöbesparingar.

Fokus i vårt miljöarbete är:

  • Minimera klimatpåverkan
  • Sund inomhusmiljö
  • Fastigheter och material utan miljöfarliga ämnen
  • Bra och miljöeffektiv avfallshantering

Minimera klimatpåverkan

Att minska utsläppen av växthusgaser är viktigt för oss alla. I Svenska Bostäder orsakas de största utsläppen av växthusgaser vid uppvärmning av våra fastigheter och varmvatten. Vår el är miljömärkt, så fastighetsel ger liten påverkan på klimatet.

Läs mer om hur vi bygger miljöanpassat och hur vi alla kan spara energi och pengar.

Sund inomhusmiljö

För att våra hyresgäster ska trivas i sin bostad är en sund inomhusmiljö viktig. Bra inomhusmiljö är till exempel väl fungerande ventilation, god ljudmiljö, låg radonhalt och bra material.

Läs mer om hur vi arbetar för att erbjuda sund boendemiljö, en skön inomhustemperatur och hur ventilationen fungerar.

Fastigheter och material utan miljöfarliga ämnen

Vi väljer material som är bra för miljön och hälsan. Vi tar också hand om inbyggda föroreningar i våra fastigheter genom att inventera och sanera.

Läs mer om vad byggvarubedömningen innebär.

Bra och miljöeffektiv avfallshantering

Svenska Bostäder har över 300 miljöstugor. Där sorterar våra hyresgäster sitt avfall och bidrar till återvinning. I miljöstugorna finns upp till 9 fraktioner där hyresgästerna sorterar och lämnar förpackningar, el- och grovavfall. Detta är en del av vår service till de boende för att stimulera källsortering.

Läs mer om hur du sorterar ditt hushållsavfall och var du ska lämna till exempel ett bilbatteri.

Testa vår nya hållbarhetsutbildning

Tyck till om sidan