En av Sveriges bästa arbetsplatser

Nära Sveriges bästa arbetsplatser för 2019 utsågs hamnade Svenska Bostäder på en hedrande åttonde plats bland Sveriges stora företag (fler än 250 anställda). Detta är ett kvitto på att medarbetarna trivs, är engagerade och företagskulturen utvecklas i rätt riktning.

Ett av våra övergripande mål är att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser. Därför har vi under flera år arbetat aktivt för att medarbetarna ska må bra, utvecklas och trivas på jobbet. Exempel på områden som man har arbetat med är ledarskapsutveckling, hälsa och balans i livet. Vikten av mångfald och olikheter är också något som diskuteras ofta – vi har bland annat tagit fram ett gemensamt förhållningssätt i företaget.

Great Place to Work

Sedan 2014 jobbar vi med Great Place to Work och deras verktyg för att utveckla företagskulturen. Den grundliga medarbetarenkäten, tillsammans med analysen av arbetsplatskulturen, har givit företaget en tydligare bild av vad man redan gör bra och framför allt vilka delar som behöver utvecklas vidare. Genom samarbetet får vi också möjlighet att ta del av vad andra företag gör och få tips och idéer.

Svenska Bostäder genomför mätningen vartannat år, för att på så sätt använda mellanåret till att utveckla och arbeta med handlingsplaner som tas fram i samband med mätningen. Mätningen som gjordes med Great Place to Work 2017 ledde till Svenska Bostäders första placering på listan, då på en nionde plats. 2019 klättrade vi alltså en placering. Utöver detta gör vi även en årlig medarbetarundersökning genom Stockholm Stad.

Läs mer om Great Place to Work.