Problem med sophämtningen

11 januari 2016 15:23

Tyvärr är det fortfarande problem med sophämtningen av hushållsavfall i en del av våra områden. Det beror på att Stockholm Vatten vid årsskiftet bytte entreprenör för hämtningen av hushållsavfallet och övergången har skapat en del problem.

Gör en felanmälan via webben om det är problem där du bor. Svenska Bostäder felanmäler dessa adresser vidare till Stockholm Vatten som ansvarar för hanteringen av hushållsavfall. Vi hoppas på en snar lösning.

Tyck till om sidan