Vad du tycker om ditt boende är viktigt för oss!

24 april 2020 13:05

Varje år delar vi ut en kundenkät till en tredjedel av våra hyresgäster. Alla svar är anonyma och används som underlag för det kommande arbetsåret.

I vanliga fall brukar vi dela ut enkäten personligen men för allas säkerhet har vi i år valt att enbart skicka den digitalt och med vanlig post. Om du är slumpmässigt utvald hittar du den i din inkorg idag eller i brevlådan i början av maj.

Ta chansen att tycka till om ditt boende!