Hållbarhets- och årsredovisning 2019

1 april 2020 10:39

Svenska Bostäder har sedan starten haft som uppgift att bidra till Stockholms bostadsförsörjning genom att bygga och förvalta hållbara och trygga bostäder. Under åren har bolaget utvecklat arbetet och i hållbarhetsredovisningen för 2019 kan du läsa om resultatet så här långt.

Några exempel vi gärna vill lyfta fram är att under 2019 var 83 procent av våra hyresgäster nöjda med vår service och 80,3 procent var nöjda med tryggheten. Campus Albano hållbarhetscertifierades enligt Citylab och vi klättrade en placering, från plats nio till plats åtta, på Great Place to Works lista över Sveriges bästa arbetsplatser bland stora bolag.
 
– Svenska Bostäder är en långsiktig aktör och hållbarhetsarbetet är en naturlig del i våra medarbetares vardag. Vi har även ett gott samarbete med stadsdelar, fastighetsägareföreningar, polis och det lokala föreningslivet i våra områden. Allt detta bidrar till de goda resultaten, säger Sara Wallin, hållbarhetschef.
 
I vår hållbarhets- och årsredovisning som du hittar här kan du läsa mer om året som gått: i ord, bild och siffror. Nytt för i år är att den också finns i form av en tillgänglighetsanpassad pdf.