Avtackning för Pelle

28 augusti 2019 13:19

Idag avtackades Svenska Bostäders vd Pelle Björklund som går i pension efter 10 år på bolaget.

Under Pelles ledning har bolaget färdigställt över 5500 lägenheter samtidigt som hyresgäster i den årliga hyresgästenkäten har uppgett att nöjdheten med den upplevda servicen har ökat. 2009 uppgav 77 procent att de var nöjda eller mycket nöjda med servicen. 2019 var samma siffra 83 procent vilket gör Svenska Bostäder till ett av Sveriges bästa bostadsbolag.

Dessutom har vi tagit oss in på åttonde plats på Great Place to Works lista för arbetsgivare med över 250 anställda. Det är ett kvitto på att medarbetarna trivs, är engagerade och att företagskulturen utvecklas i rätt riktning.

-       Det har varit fantastiskt roliga år och väldigt stimulerande att vara med och utveckla Svenska Bostäder till den starka ställning som bolaget har idag, säger Pelle Björklund.

Till dess en ny VD är på plats kommer vice VD Åsa Steen att vara tillförordnad VD för Svenska Bostäder.