Viktig information om tvättstugor, låsbrickor och entréportar

2 oktober 2018 15:21

Den 8–12 oktober uppdaterar vi vårt elektroniska lås- och bokningssystem. Under den här perioden kan vi inte leverera några låsbrickor och du kan inte boka tvättid via Mina Sidor. Den 9–10 oktober stängs entréportar och andra dörrar för inpassering under 5–10 minuter.

Entréportarna stängs för inpassering under 5–10 minuter

Den 9–10 oktober kommer alla entréportar och dörrar som är anslutna till Aptus stängas för inpassering under 5–10 minuter i samband med att vi uppdaterar vårt elektroniska lås- och bokningssystem. Under tiden arbetet pågår kan du fortfarande ta dig ut ur huset med hjälp av låsvredet. Vårt mål är att hinna färdigt med arbetet under kontorstid.

Boende i distrikt Innerstaden  och Söderort

Entréportar och dörrar med passagesystem stängs under 5–10 minuter någon gång under tisdagen den 9 oktober.

Boende i distrikt Järva och Västerort

Entréportar och dörrar med passagesystem stängs under 5–10 minuter någon gång under onsdagen den 10 oktober.

Varför gör vi detta?

Vi har hittat ett antal buggar i den version av Aptus som vi använder idag som gör att vi under korta perioder tappar kontakten med systemet. För dig som hyresgäst innebär det att du i dagsläget inte kommer åt alla funktioner hela tiden. För att undvika att felen förvärras uppgraderar vi nu systemet.

Vad gör jag om dörren inte öppnas inom 10 minuter?

Om dörren inte öppnas inom 10 minuter kan du kontakta Kundcenter genom att ringa 0771-318 318. Kundcenter har öppet klockan 08.00-15.30

Övriga tider hjälper Fastighetsjouren dig. Du når Fastighetsjouren på 08-662 70 00.

Ingen leverans av låsbrickor och ingen bokning av tvättstuga via webben

När vi uppdaterar vårt låssystem kan vi inte leverera några nya låsbrickor. Under den här perioden kan du inte boka tvättid via Mina sidor på webben. Tidsbokningen i tvättstugan fungerar som vanligt. Du kan låsa upp dörren till tvättstugan hela tiden arbetet pågår förutom de 5-10 minuter då passagesystemet stängs ner. Inga uppgraderingar genomförs i samband med att ett nytt tvättpass startar.

Varför pågår uppgraderingen under så lång tid?

Vi behöver testa och förbereda systemet innan uppdateringen och genomföra tester efter för att se att allt fungerar som det ska. Förhoppningen är dock att du endast kommer märka av arbetet under de 5-10 minuter uppdateringen av systemet pågår i ditt hus.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Kundcenter genom att ringa 0771-318 318.