Klart för Stockholmshyra – systematisk hyressättning

11 december 2018 11:01

Idag har Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem tecknat en principöverenskommelse med Hyresgästföreningen region Stockholm om att införa systematisk hyressättning, Stockholmshyra. Det nya sättet att bestämma hyror kommer att införas under 2020.

Med Stockholmshyra får vi en systematisk tillämpning av det så kallade bruksvärdessystemet, det vill säga vi säkerställer att lika lägenheter har lika hyra.

Systemet kommer att införas etappvis under en period om sex år och innebär att lägenheter kan få antingen en oförändrad (fryst) hyra eller en höjd hyra. I god tid innan systemet sätts i bruk kommer du att få information om din nya hyra. Det sker under 2020.

På vår informationssida om Stockholmshyra kan du läsa mer om systematisk hyressättning och vad det innebär.