Eldningsförbud upphävt

17 augusti 2018 13:47

Beslutet om att häva eldningsförbudet togs av Länsstyrelsen I Stockholms Län utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Tänk på att eldning ändå ska genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. Kan inte detta tillgodoses avråder räddningstjänsterna från eldning även om eldningsförbud inte gäller i länet. All eldning sker på eget ansvar.

Har du frågor, kontakta i första hand Storstockholms brandförsvar eller Södertörns brandförsvarsförbund.