Släckta kanaler i Comhems TV-utbud från 1 september

1 september 2017 14:11

Avtalet mellan ComHem och Discovery Networks upphörde att gälla från och med den 1 september. Orsaken är att förhandlingarna om det nya avtalet inte blivit klara. Detta innebär att ett antal TV-kanaler släcks ner till det nya avtalet är klart. Berörda TV-kanaler är bland annat Kanal 5, 9, 11 och TLC, Discovery Channel, med flera.

Com Hem som levererar TV-tjänster både  i Svenska Bostäders kabel-tv-nät och fibernät har bekräftat att man befinner sig i förhandlingar, och att berörda TV-kanaler kommer att vara släckta fram tills att ett nytt avtal har tecknats med Discovery . Fram till dess kommer du som är betal-tv-kund att få tillgång till ett stort antal kanaler och du som inte har C More Premium idag får tillgång till hela C Mores utbud.

Kontakta er enskilda tjänsteleverantör för lägesuppdatering och mer information om ni är berörda.