”Stockholmshyra” ska ge tydligare hyror

21 april 2017 12:41

Svenska Bostäder ska tillsammans med Stockholmshem, Familjebostäder och Hyresgästföreningen region Stockholm utveckla ett verktyg för att sätta tydliga och mer konsekventa hyror.

Din hyra förhandlas årligen mellan Svenska Bostäder och Hyresgästföreningen region Stockholm. Idag får till exempel fastighetens ålder en stor inverkan på hyran. Två hyresgäster som bor i likvärdiga lägenheter med olika byggår på samma gata kan ha olika hyra. Hyressättningen behöver därför utvecklas så att den blir mer konsekvent och bättre speglar det som hyresgästerna värdesätter i sitt boende.

Stockholms tre kommunala bostadsbolag och Hyresgästföreningen region Stockholm är därför överens om att utveckla ett verktyg för hyressättning – ”Stockholmshyra”. Med hjälp av verktyget ska det bli enklare att sätta hyran utifrån tydliga kriterier såsom område, hus, lägenhet, standard och service. För dig som hyresgäst blir det tydligare vilka faktorer som påverkar din hyra. Ett sådant här verktyg för hyressättning finns redan i många kommuner, t ex Göteborg, Malmö och Botkyrka.

Hur påverkas min hyra?

En viktig utgångspunkt för ”Stockholmshyra” är att det nya arbetssättet inte ska ge stora konsekvenser varken för dig som hyresgäst eller för hyresvärden.

Arbetet med att ta fram kriterierna för ”Stockholmshyra” pågår och ska slutföras under året. Exakt hur och när införandet sedan kommer att ske är inte beslutat ännu. När parterna är överens och vi vet hur införandet kommer att ske får du i god tid mer information om ”Stockholmshyra”.

Tyck till om sidan