Svar på insändare

8 december 2016 13:15

Dagens Nyheter publicerade i dag en insändare från en av våra hyresgäster angående inomhustemperaturen i hennes lägenhet. Här kan du ta del av vårt svar, som vi även skickat till tidningen.

Vi delar uppfattningen att hyresgäster inte ska behöva frysa i sina hem och tar felanmälningar på stort allvar.

Svenska Bostäder strävar efter att leverera mellan 20 och 21 grader i lägenheterna under den kallare säsongen. Den lägre gränsen, 20 grader, är vald med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperaturer inomhus. Den övre gränsen har valts av miljöskäl.

För varje grad vi ökar temperaturen i lägenheterna ökar energiförbrukningen med 5 procent och det bidrar till negativ klimatpåverkan. Genom särskilda temperaturgivare i lägenheterna anpassas rumstemperaturen beroende på vilken temperatur det är utomhus.

Vid upplevda problem med just golvtemperaturen mäts denna särskilt. Enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer indikerar temperaturer på lägre än 18 grader 10 cm över golvytan, 60 cm från innervägg och 1 meter från yttervägg fortsatt utredning, vilket i de fallen görs. 

Är temperaturen inomhus för låg är vår ambition att agera och åtgärda felet snabbt. Vi ser att antalet klagomål från våra hyresgäster minskat markant och att andelen hyresgäster som är nöjda med inomhustemperaturen ökar stadigt. Men vi människor är samtidigt olika när det gäller vilken temperatur som känns behaglig.

Som hyresgäst är det bra att veta att det finns saker jag själv kan göra för att påverka inomhustemperaturen. Det handlar till exempel om att möblera så att värmen från elementen kan röra sig fritt och att se till att ventilerna inte är tilltäppta eftersom frisk luft utifrån hjälper till att sprida värmen.

Läs mer om hur du kan påverka inomhusklimatet i din bostad