Vi jobbar hållbart

1 april 2019 18:13

Svenska Bostäder är en av Sveriges största hyresvärdar. Med det följer ett ansvar att jobba för ett hållbart samhälle.

- Det innebär att vi bland annat strävar efter att underlätta för våra hyresgäster att leva miljöanpassat, är aktiva i lokalsamhället för att skapa trygga bostadsmiljöer och arbetar för att motverka korruption. Att ta ett stort ansvar för hållbarhetsfrågor är en naturlig del av vårt allmännyttiga uppdrag, säger Sara Wallin, hållbarhetschef på Svenska Bostäder.

 Just nu kan du se Svenska Bostäder på de stadsinformationstavlor som finns runt om i Stockholm. Under vecka 14 lyfter vi vårt hållbarhetsarbete utifrån de tre perspektiven ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Läs mer här.