Varför byter vi fastighetssystem?

23 januari 2020 11:10

Carina Aronsson jobbar till vardags som boförmedlare i innerstaden men spelar nu en viktig roll i lanseringen av vårt nya fastighetssystem. Vi bad henne berätta mer om vad som händer i början av mars och hur du som hyresgäst påverkas av att vi byter system.

Varför byter vi fastighetssystem?

Fastighetssystemet är kärnan i vårt dagliga arbete och vi vill på sikt kunna erbjuda dig som hyresgäst ännu bättre service och tjänster. Man kan säga att systemet är Svenska Bostäders hjärta.

Tekniken utvecklas ständigt och bytet innebär att vi snabbare kan anpassa oss till det. Det nya fastighetssystemet ger oss en ny plattform för att hantera och vidareutveckla tekniska och administrativa uppgifter på bästa sätt. Enklare och snabbare teknik, helt enkelt!

Hur påverkas jag som hyresgäst?

Vi vill redan nu flagga för att det kan bli lite stökigt i början. Du kommer exempelvis inte kunna använda Mina sidor i samband med bytet, men på sikt kommer vi kunna erbjuda nya och anpassade e-tjänster.

Målet är att det ska bli ännu enklare för dig som hyresgäst att ha kontakt med oss och snabbare få hjälp. En nyhet är att du kommer att kunna följa ditt ärende när du gör en felanmälan. Vi kommer även att kunna erbjuda snabbare handläggning vid uthyrning av bilplatser och i förlängningen hyra ut de bilplatser som idag står outhyrda till andra i området.

Vad händer nu?

Inför en flytt är det mycket som ska packas! Vi förbereder oss för fullt, hela organisationen är med och testar de olika systemen och ser över den information som ska flyttas från vårt gamla system till det nya.

Vi jobbar mycket med kommunikation till våra anställda då bytet innebär en förändring i deras rutiner och för dig som hyresgäst har vi satt ihop en folder med information som kommer att delas ut i brevlådan. Håll utkik!