Tvätta bilen på biltvätt för miljöns skull

10 april 2019 09:16

Funderar du på att tvätta bilen? Bilar som tvättas ute på gatan orsakar att stora mängder olja och tungmetaller släpps ut i naturen och hamnar i sjöar, hav och vattendrag. Miljöproblem som kan undvikas om bilen istället tvättas i en biltvätt.

Spillvattnet som uppkommer då bilen tvättas ren innehåller svårnedbrytbara ämnen och gifter vilket medför en ökad miljöbelastning - även om man använder miljöanpassade produkter. När vattnet rinner ner i dagvattenbrunnar och avlopp riskerar det att påverka vattendrag och reningsprocesserna i avloppsreningsverken.

I en automatisk biltvätt eller gör-det-själv-hall finns oljeavskiljare och annan reningsutrustning som tar bort stora delar av föroreningarna från tvättvattnet. Det är därför av stor betydelse att så många som möjligt väljer att tvätta bilen i en riktig biltvätt som är utrustad med ett bra reningsverk.