Trygg i rosa – inifrån och ut

4 november 2020 10:02

Svenska Bostäder arbetar för trygghet, även för de små lokalhyresgästerna. Förskolan Excolere i Skärholmen har länge önskat sig reflexvästar. Färgen rosa var ett självklart val, av många skäl.

Under hösten levererade Marsel Aybar, lokaluthyrare på Svenska Bostäder, 25 stycken rosa reflexvästar till en tacksam förskolechef, Layla Elbachiri.

- Vi diskuterade med Svenska Bostäder hur vi kunde anpassa västarna på bästa sätt ur säkerhetssynpunkt och samtidigt lyfta genusfrågan. Reflexvästar är ofta gula, gröna eller orangea i vårt område. För att  lätt kunna skilja våra barn från andra förskolors barn när vi är ute, så valde vi rosa färg på våra reflexvästar.

- Nu ser vi snabbt våra barn när vi är på utflykt, och de syns extra bra i trafiken. Det känns väldigt tryggt. Vi ville också visa visuellt att vi medvetet arbetar med genusfrågan. Inte bara i ord utan även i handling. Genom att klä både pojkar och flickor i rosa västar visar vi på vårt förhållningssätt att alla kan ha rosa. Men färgvalet på västarna är bara liten del av allt vi gör för att arbeta med barnens synsätt på genus, förklarar Layla.

Excolore är en av många förskolor som arbetar aktivt med likabehandling för att ge barnen en trygg plattform att utvecklas från. Bland annat genom normkreativitet, att alla barn ges möjligheten att utvecklas, utan att begränsas av andras föreställningar. Målet är att barnen ska känna att de duger precis som de är.

Pedagogerna reflekterar också mycket tillsammans med barnen. Bland annat om olika yrken och arbetsplatser. Excolore har en byggarbetsplats bredvid förskolan. Barnen ser att det finns både kvinnliga och manliga byggarbetare på bygget och pedagogerna initierar diskussioner med barnen om vad man kan arbeta med, utan att begränsa samtalet utifrån genus eller hur det har varit förr i tiden.

- Barn bearbetar sina intryck och lärdomar genom rollspel i lekarna. Vi märker tydligt att barnen leker på ett utforskande sätt och friare från genusbegränsningar efter att vi haft dessa samtal. Det värmer i hjärtat att se detta, jag har världens bästa arbete! Med hjälp av reflexvästarna har vi nu trygga barn, både på insidan och på utsidan, ler Laya.

-Vi vill bidra till att fler barn och pedagoger känner sig trygga i höstmörkret. Det finns 75 stycken rosa barnreflexvästar kvar, om någon mer förskola som är hyresgäst hos Svenska Bostäder är intresserade?, erbjuder Marsel Aybar, Lokaluthyrare på Svenska Bostäder. Kontakta då Lasse Lindblad, lasse.lindblad@svenskabostader.se.