Tack för att du återvinner avfall

27 mars 2019 12:00

Tillsammans har Svenska Bostäders och Stadsholmens hyresgäster samlat in och återvunnit mer avfall än tidigare år, speciellt plast!

Eventuellt kan uppmärksamheten i media av just plast, och vad som händer när plasten hamnar i vår natur och i våra hav, ha gjort så att återvinningen ökat rejält. För 2015 var siffran 176 ton för återvinningen av plastförpackningar och för 2018 är siffran 307 ton. Det i sin tur motsvarar en utsläppsbesparing på 246 ton koldioxid.

- Mycket bra och väldigt viktigt att plasten som snurrar i vårt samhälle får ett mer slutet kretslopp, vilket vi här ser att våra hyresgäster bidrar fint till, säger Maria Löfholm, miljösamordnare och samordnare för avfallshanteringen i bolagen.

Genom våra hyresgästers återvinning har vi möjliggjort att återvunnet material kan användas istället för jungfruligt vilket sparar både resurser och energi. Återvinning motsvarar en utsläppsbesparing för 2018 på cirka 920 ton, bara för fraktionerna glas, plast och papper. 920 ton koldioxid motsvarar 462 000 mil bilkörning vilket är 115 varv runt ekvatorn.

Tyck till om sidan