Svenska Bostäder på Business Arena

18 september 2019 14:42

Under två dagar den här veckan deltar Svenska Bostäder på Business Arena i Stockholm.

I år kommer vi att prata om Stockholmshusen på det seminarium vi ordnar tillsammans med Familjebostäder och Stockholmshem samt berätta mer om vår satsning på Rättvist byggande på vår utställningsyta.

- Just nu är vi inne i ett intensivt skede med Ledinge i Tensta. Mer än hälften av husen har nått sin fulla höjd och man börjar kunna se gestaltningen på riktigt. Att få berätta om det här på Business arena nu när uthyrningen förbereds och husen snart blir hem för stockholmare känns väldigt roligt, säger Karin Ståhl som är projektledare på Fastighetsutveckling.

Rättvist byggande är en satsning som vi gör tillsammans med Stockholmshem, Familjebostäder och SISAB.

- Med hjälp av Rättvist byggande ska både Svenska Bostäder och våra entreprenörer vara trygga med att vi väljer seriösa samarbetspartners. Den här satsningen handlar om att vi tillsammans med de andra kommunala bolagen är stora beställare och därmed påverkar marknaden genom vårt agerande. Om vi är bra beställare får det positiva effekter på hela branschen. Det vill vi naturligtvis ta chansen att berätta om, säger Håkan Jansson som är inköpschef.

Syftet med Business Arena är att skapa förutsättningar för meningsfulla utbyten mellan privat och offentlig sektor. Genom att samla branschens ledande företag och aktörer under ett och samma tillfälle hoppas arrangörerna bakom Business Arena att evenemanget ska resultera i samhällsutveckling och nya affärer.