Svenska Bostäder och Hyresgästföreningen överens om hyreshöjning för 2020

3 december 2019 12:00

Hyrorna för det kommunägda bostadsbolaget Svenska Bostäder i Stockholm är nu klara. Hyresgästföreningen region Stockholm och bolaget är överens om en höjning med 1,95 procent från 1 januari 2020. Överenskommelsen gäller i ett år.

Vi är nöjda med att vi lyckades komma överens i tid vilket bland annat innebär att hyresgästerna slipper retroaktiva hyror, vi hade dock gärna sett ett högre utfall mot bakgrund av bland annat kostnadsökningar, säger Åsa Steen, t f VD Svenska Bostäder. 

Stockholms stads tre kommunägda bolag Stockholmshem, Svenska Bostäder och Familjebostäder hade gemensamt yrkat på 3,5 procent mot bakgrund av kostnadsökningar i fastighetsförvaltningen samt förändringen i konsumentprisindex.