Svenska Bostäder håller nollan - för en tryggare arbetsmiljö

24 april 2019 13:34

Under april samlades representanter från Håll Nollans medlemsföretag för ett säkerhetsbesök på NCC:s byggprojekt Herrjärva i Stockholm. Fokus för dagen var arbetsmiljö och säkerhet och NCC höll en guidad rundvisning på byggarbetsplatsen. Jörgen Holmqvist som är avdelningschef på Svenska Bostäders avdelning för Fastighetsutveckling var på plats under dagen. Nedan svarar Jörgen på fem frågor om dagen och Svenska Bostäders arbete med arbetsmiljöfrågor.


Varför är Svenska Bostäder med i Håll Nollan?
Svenska Bostäder är en stor byggherre och beställare av entreprenader i Stockholm. Som byggherre har vi ett ansvar för arbetsmiljöfrågor i planering och projektering av våra byggprojekt. Genom att tillsammans med andra aktörer fokusera på arbetsmiljöfrågorna bidrar vi ytterligare till att förebygga arbetsplatsolyckor och att främja en god arbetsmiljö.

Varför är de här frågorna viktiga att prioritera?
Det är viktigt ur det rent mänskliga perspektivet. Alla vill att deras medarbetare och arbetskamrater ska komma hem oskadda från sitt arbete. Detta oavsett vad vi jobbar med eller var vi jobbar.

Hur arbetar Svenska Bostäder med de här frågorna idag?En viktig del för Svenska Bostäder är ett aktivt deltagande i Håll Nollan. Till vardags upprättar vi arbetsmiljöplaner och riskanalyser i våra projekt. Under produktionen följer vi exempelvis upp funktionen BAS-U vilket handlar om att säkerställa att entreprenörer på arbetsplatsen följer arbetsmiljöreglerna och att arbetet med att förebygga olyckor på arbetsplatsen samordnas. Vi kontrollerar även att arbetsmiljöplaner finns tillgängliga på byggarbetsplatserna och att skyddsronder genomförs. 

Vad tog du med dig från säkerhetsbesöket på Herrjärva?
Det var ett mycket intressant besök hos NCC och deras produktion av sitt nya huvudkontor. Varje dag under arbetsveckan behandlas arbetsmiljöfrågor i projektet. En särskilt viktig funktion har arbetsmiljöledaren som arbetar 100 procent med dessa frågor.

Är det något annat du vill lyfta fram i sammanhanget?
NCCs tillämpning av ”Time-Out”. Innebär att oavsett vem du är eller vilken funktion på byggarbetsplatsen du har, kan du stoppa ett arbete du ser som riskfyllt. Alla tar på så sätt ansvar för varandra.