Svenska Bostäder går med i Allmännyttans klimatinitiativ

26 april 2019 09:00

Svenska Bostäder har anslutit till Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent.

- Genom Svenska Bostäders övergripande målsättning ser vi till att bli en positiv kraft i våra stadsdelar genom att bidra till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Som en del av detta har vi bland annat arbetat med energieffektivisering av våra hus i över 40 år. Att vi nu går med i Allmännyttans klimatinitiativ ser vi som ett naturligt nästa steg i vårt hållbarhetsarbete, säger Pelle Björklund, vd på Svenska Bostäder.

Svenska Bostäder arbetar för att minska miljöpåverkan under hela livscykeln för våra hus- från framtagande av byggmaterial till att byggnaden så småningom ska rivas. Och som hyresgäst ska det vara lätt att leva miljöanpassat.

- Svenska Bostäder ska ligga i framkant när det gäller energieffektiviseringar och minskade klimatavtryck. Klimatinitiativet är en del av det arbetet, säger Joakim Larsson (M) som är ordförande för Svenska Bostäder och stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm.

Fakta

Klimatinitiativet har två övergripande mål

  •  En fossilfri allmännytta senast år 2030.
  • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Svenska Bostäder kommer även att delta i tre frivilliga fokusområden med syfte att driva på klimatarbetet ytterligare. Områdena har valts utifrån möjlighet att göra skillnad och hur stor själva klimatpåverkan inom området är.

  • Effekttoppar och förnybar energi i ett projekt med effektstyrning av fjärrvärmen, med syfte att tidigarelägga avvecklingen av den återstående kolpannan i Värtaverket till år 2022.
  • Krav på leverantörer. I många av våra leverantörsavtal ställs krav på en hållbar materialhantering och verksamhet, men kommer att utveckla detta ytterligare genom vår medverkan i detta fokusområde.
  • Klimatsmart boende Informationsinsatser görs via vår webbsida och via lokala insatser inom förvaltningen. Även här finns en utvecklingspotential genom medverkan i fokusområdet.

Mellan 2007 och 2018 har Svenska Bostäder minskat energianvändningen med 13 procent. Till och med 2023 är målet att sänka energianvändningen med ytterligare 5 procent. Det finns goda förutsättningar att klara resterande 12 procent upp till Klimatinitiativets mål 2030.

Målsättning bygger på en fortlöpande energieffektivisering vid ombyggnationer och  en halverad till en tredjedels minskad energianvändning i nyproduktion.