Svenska Bostäder börjar med Rättvist byggande

28 januari 2020 09:59

Står allt rätt till på bygget?
Om vi inte kontrollerar det så lär vi aldrig få veta. Nu börjar vi med Rättvist byggande.

Stockholmshem var först med att genomföra Rättvist byggande och nu är det Svenska Bostäders tur. Under 2020 kommer vi att genomföra våra första kontroller.

Vårt mål är sund konkurrens på lika villkor på våra byggarbetsplatser. Våra entreprenörer tar sitt samhällsansvar och vinner inte offentliga kontrakt genom fusk. Det kan låta självklart men faktum är att det fuskas en hel del på byggarbetsplatser i Stockholm. Från och med nu kommer vi att bli hårdare och följa upp att det som står i våra kontrakt också blir gjort. Initiativet heter Rättvist byggande och det innebär bland annat byggarbetsplatskontroller för att se om alla verkligen har ID06-kort, ID-handling och arbetstillstånd.

Rättvist byggande är ett samarbete mellan Stockholmshem, Familjebostäder, Svenska Bostäder SISAB, Ekobrottsmyndigheten, gränspolisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Stockholms Byggmästareförening och Fair Play Bygg.