Stort intresse för Stockholmshusen i Tensta

29 oktober 2019 09:59

Svenska Bostäders första Stockholmshus är klara för uthyrning och över 7000 intresseanmälningar har kommit in.

Stockholmshusen kännetecknas av god arkitektur och högt ställda krav på hållbarhet. Intresset har varit stort och under anmälningsperioden 14 – 28 oktober kom över 7000 intresseanmälningar in. Mest populära var 2:orna.

Det här är Svenska Bostäders första Stockholmshus och det har varit spännande att följa intresset hos våra nya hyresgäster, säger projektledare Karin Ståhl på Svenska Bostäder
Det är kul att många varit intresserade över att bo i det här huset, som är det andra Stockholmshuset som står klart. Vi arbetar vidare för fler projekt och lägre produktionskostnader, säger Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd.

Hyran för en 3:a på 77 kvm blir efter förhandlingsöverenskommelse med Hyresgästföreningen 9824 kr per månad med investeringsstöd.

Det känns mycket bra att vi nu kan gå ut med ytterligare ett Stockholmshusprojekt för uthyrning. Det är en bra grund för vår strävan att korta tiden från idé till inflyttning och genom seriellt byggande skapa förutsättningar för pressade produktionskostnader över tid, säger Bengt Rehn, ordförande styrgruppen Stockholmshusen.

Tensta är den andra stadsdelen där det byggs Stockholmshus och kvarteret, vid Bussenhusvägen, består av sju punkthus med 172 lägenheter i storlekarna 1-4 rum. Bygget startade i augusti 2018 och de första hyresgästerna beräknas kunna flytta in i juni 2020.

De första lägenheterna som hyrs ut är 75 stycken 1 – 4 rum och kök.

För mer information kontakta

Karin Ståhl, projektledare Svenska Bostäder, 08-508 371 28, karin.stahl@svenskabostader.se

Bengt Rehn, ordförande styrgruppen Stockholmshusen, 08- 508 37 014, bengt.rehn@svenskabostader.se

Fakta kvarteret Ledinge i Tensta

  • Ledingegränd 3-7, Bussenhusvägen 2-8
  • 172 hyresrätter
  • 1:or – 4:or, 44-87 kvm
  • Inflyttning från juni 2020
  • Arkitekt HMXW Arkitekter

Läs mer om Ledinge här

Om Stockholmshusen

Stockholmshusen är en satsning för att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals nya hyresrätter i Stockholm. Det är ett samarbetsprojekt mellan de allmännyttiga bostadsbolagen och stadens tekniska förvaltningar för att snabba på planerings- och byggprocessen. Stockholmshusen byggs utifrån ett färdigt grundkoncept som ger riktlinjer för utformningen. Välritade hus med stor omsorg om detaljer som ger identitet.

Genom effektiva och samordnade processer kortas ledtider och den totala tiden för planerings- och byggprocessen (från idé till inflyttning) kan halveras från 8 till 4 år.