Järvaborna trygga hos Svenska Bostäder

16 september 2019 13:40

Nära 80 procent (78,8) av Svenska Bostäders hyresgäster på Järva känner sig trygga. Det är en ökning sedan förra årets 76,8. I Innerstaden uppger nära 85 procent att det känner sig trygga. Svenska Bostäder har drygt 5 000 lägenheter på Järva av totalt strax över 26 000 i Stockholms stad.

- Sedan årsskiftet har stadens kommunala bostadsbolag haft ett förtydligat uppdrag att arbeta än mer aktivt för att öka tryggheten i våra bostadsområden, inte minst i utanförskapsområdena. Därför är det särskilt glädjande att tryggheten har ökat så pass mycket hos Svenska Bostäders hyresgäster på Järva sedan förra året, säger Dennis Wedin, bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad

Serviceindex totalt sett för Svenska Bostäder ökade lite grann i år till ett resultat på 83 procent mot förra årets 82,9. I serviceindex ingår frågor som omfattar hyresgästernas upplevelse av trygghet, rent och snyggt, hjälp när det behövs och om bolaget tar kunden på allvar.

- På Svenska Bostäder arbetar vi långsiktigt och i nära dialog med hyresgästerna vilket är en bidragande faktor till det goda resultatet. Vi är närvarande i våra områden och vi samarbetar med ett stort antal aktörer. I vårt trygghetsskapande arbete handlar det om allt från, rondering, planering vid ombyggnader, samarbete med polisen  och att erbjuda sammanhang där hyresgästerna kan lära känna varandra bättre, säger Åsa Steen, tf vd på Svenska Bostäder.

Fakta Svenska Bostäders kundenkät (nöjd-kund-index)

  • Kundundersökningen delas ut i maj varje år av Svenska Bostäders medarbetare.
  • Enkäten delas ut till var tredje hyresgäst men omfattar samtliga fastigheter.
  • Enkäten delas ut till både bostads- och lokalhyresgäster. Den omfattar samtliga områden där Svenska Bostäder har verksamhet inom Stockholms stad.
  • Enkäten följs årligen upp och återkoppling sker till hyresgäster och medarbetare.
  • Undersökningen genomförs av företaget AktivBo.