Problem med hyresbetalningar

2 januari 2019 09:58

Just nu är det många som ringer till oss angående problem i samband med betalningen av januarihyran. Vi beklagar detta och arbetar intensivt tillsammans med våra leverantörer för att rätta till felen.