Först i Sverige med korkad idé

5 juli 2019 11:13

Svenska Bostäder är först i Sverige med att lägga kork som fallskydd under lekutrustning. Korken är till skillnad från de gummiytor som vanligtvis används ett naturligt material, utan gifter och mikroplaster. En delegation från Portugal var på plats i Tensta när korken lades ut tidigare i sommar.

Idén till att använda kork som fallskydd fick våra trädgårdssamordnare när de snubblade över en artikel på LinkedIn. Tillsammans beslutade de sig för att testa. Korken tas från korkek i Portugal som skördas vart nionde år under noggranna bestämmelser så att det inte påverkar trädet. I samband med produktionen av annan korktillverkning tar man till vara på överblivet material.

För första gången i Sverige används det materialet nu som fallunderlag på lekplatsen i det upprustade kvarteret Skänninge 2 i Tensta. Tillverkarna från Portugal var på plats för att se över resultatet. När det så småningom blir dags att byta ut underlaget kan man återvinna materialet i nya underlag.

Korkeken är ett fascinerande träd som kan bli flera hundra år gammalt. Det binder inte bara stora mängder koldioxid under sin livstid utan erbjuder även levnadsmiljöer åt flera hotade djurarter och en unik biologiskt mångfald. Till skillnad från bark eller sand, som används som miljövänliga underlag, är korken även tillgänglighetsanpassad för personer med rullstol.

I början av augusti planteras perenner och buskar på gården medan lekparken öppnar för allmänheten den tionde augusti.