Försäljning av Vällingby Centrum

26 juni 2020 10:04

Igår fick Svenska Bostäder i uppdrag av styrelsen att genomföra förberedelser för försäljningen av Vällingby Centrum.

I strategin för försäljningen omfattas fastigheter med totalt 80 000 kvm kommersiella ytor. Hälften av denna yta är butikslokaler, med uppåt 90 butiker. Beslutet innebär att Vällingby Folkets hus med Kulturhuset Stadsteatern, biblioteket och fritidsgården fortsatt kommer finnas i stadens ägo.

Utvärdering av inkomna bud ska ske inom kriterierna finansiell styrka, erfarenhet och kompetens samt långsiktighet i ägandet. Marknadsföring av försäljningen sker efter sommaren. Beroende på om rätt köpare och anbud kommer in, kan en föreslagen köpare möjligen föreslås vid årsskiftet 2020/21. Men tidplanen beror på många faktorer även kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska godkänna försäljningen.