Eldningsförbud i Stockholm

17 juni 2019 09:08

Länsstyrelsen har beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län eftersom det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län och varar tills vidare.

När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar, eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Information om beslutet på Länsstyrelsen i Stockholms läns webbplats