Besök i Grimstaskolan

13 maj 2019 11:00

Som ett led i vårt samarbete med Svenska Kunskapsförlaget besöker Svenska Bostäder årligen en till två skolklasser tillsammans med Marie Kaliff på Kunskapsförlaget. Vårt gemensamma uppdrag för besöket är att prata miljö- och hållbarhetsfrågor med ungdomarna. Tillsammans har vi besökt skolor i Husby, Tensta, Grimsta, Bredäng och Hässelby Gård. I år var vi åter igen i Grimstaskolan och träffade en sjätte klass.

- Vi pratar om energibesparing, farligt avfall och källsortering och blir alltid glatt överraskade av det engagemang som finns bland eleverna för dessa frågor. Kändes som att engagemanget var ännu större i år – kanske beror det på att hållbarhet och klimatfrågan är på allas läppar idag. Det ger hopp inför framtiden, säger Maria Löfholm miljösamordnare.

Kunskapsförlaget ger ut Natur och Miljöboken till elever i årskurs 4 – 6. Drygt 210 000 elever får boken varje år i hela landet, av dessa är det 13 500 i Stockholm. Den handlar om miljö och hållbarhet ur olika synvinklar som kan användas för en hållbar livsstil. Kunskapsförlagets vision är att tidigt grundlägga kunskap och förståelse för miljö och hållbarhet för nästa generations vuxna.