Ändra till digital-tv hos Com Hem

21 augusti 2020 08:36

Den 8 september går Com Hem över till helt digitala tv-sändningar. De analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget, utgår. Om du tittar analogt idag behöver du därför ändra till digital-tv på din tv hemma. Det kan du göra redan nu.

Hur vet jag om jag tittar analogt?

Från mitten av augusti började en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under augusti behöver du inte göra något.

Vill du veta att du tittar digitalt kan du också leta upp Com Hem-kanalen. Den visas bara digitalt och finns oftast på kanalplats 777.

All information och tips på hur du ändrar till digital-tv finns på comhem.se/digitalisering. Om du har en tv som inte klarar av att ta emot digitala signaler, kontakta SB bredbands kundservice på telefon 08-508 370 90.

Varför moderniseras tv-utbudet från Com Hem?

Digitaliseringen av tv-sändningarna är en del i ett stort digitaliseringsprojekt. Förändringen innebär en direkt förbättring av bild och ljud. Samtidigt frigörs utrymme i nätet som de analoga sändningarna tagit upp, vilket ger kapacitet till stabilare och snabbare bredband.

De analoga TV-kanalerna har ingått i det kostnadsfria basutbudet och dessa ersätts nu av det digitala basutbudet som omfattar fler tv-kanaler.

More information

Information is also available in English, Arabic, Dari (Persian), Tigrinya and Somali at comhem.se/digitalisering.