Almsjuka i Perennparken

18 augusti 2020 16:25

För att förhindra spridning av almsjuka i Perennparken i Skärholmen kommer fyra almar att fällas.

Under en årlig inventering i somras visade det sig att Perennparken har drabbats av almsjuka. Ett träd fälldes i mitten av juli med förhoppning om att angreppet inte skulle sprida sig till intilliggande träd. I början av augusti konstaterades dock smitta även i trädet bredvid, varpå beslut togs om att fälla det också.  

För att rädda de övriga almarna har Svenska Bostäder i samråd med Trafikkontorets trädspecialist Joakim Josefsson samt Love Örsan, parkingenjör vid Skärholmens stadsdelsförvaltning, tagit beslut om att fälla ytterligare två träd i närheten för att försöka rädda de fjorton kvarvarande almarna i parken. Ambitionen är att de ska fällas senast nästa fredag.  

Om Perennparken

Perennparken är juvelen i Svenska Bostäders satsning på gröna gårdar och upplevelserika miljöer. Parken har karaktären av en blommande stiliserad äng och som utflyktsmål är det en upplevelse året om då varje årstid har ett eget uttryck.

På den här översikten är de två träd som är konstaterat sjuka markerade i rött och de två träd som kommer att fällas i förebyggande syfte markerade i blått. Vad som kommer ersätta de fällda träden är inte klart i dagsläget.